Skip to main content
Бишкекские Феминистские Инициативы
<

Автономдуу, акысыз жана ачык билим берүүнү жайылтуу, өнүктүрүү жана камсыз кылуу

Автономдуу, акысыз жана ачык билим берүүнү жайылтуу, өнүктүрүү жана камсыз кылуу

Кыйынчылыктар: билим берүүнү коммерциялаштыруу жана товарлаштыруу; эмансипацияланган, сапаттуу, ар тараптуу, инклюзивдүү жана дискриминациясыз жогорку билимдин жоктугу, коррупция, өзүн-өзү ишке ашырууга эмес, эмгек рыногуна багытталган билим берүү, либералдык дисциплиналардын жетишсиздиги жана катышкан педагогика; мугалимдин эмгегинин жана орто билиминин төмөндөшү; академиялык жана билим берүү практикаларына жеткиликтүүлүктүн жоктугу; адистештирилген тандалма сабактардын жетишсиздиги, сексуалдык билимдин жоктугу; билим берүүнү өз алдынча уюштуруу үчүн мейкиндиктердин жана мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу;

Багыттар:

● институттук билим берүү, автономдуу акысыз мектептер үчүн альтернатива сунуштоо жана түзүү;

● коомдук илимпоздор жана педагогдор менен биримдик түзүү; коомдук жайлар, жергиликтүү китепканалар жана маданият мекемелери менен өз ара аракеттенүү;

● либералдык дисциплиналар жана бекер билим берүү жөнүндө маалымат берүү;

● неолибералдык жана басмырлоочу билим берүүгө жооп берүү.

Таасири: бишкектиктер жана активисттер билим алуу процессине жана практикасына сатып алуу же инвестиция салуу эмес, өзүн-өзү түшүнүү жана коомдук жыргалчылыкка салым кошуу катары катышышат; жарандык коом адам укуктары жана адилеттүү билим берүүдө басмырлоого жол бербөө жаатында билим берүү реформасын жактайт; Бишкекте тренингдердин форматы үзгүлтүксүз билим берүү практикасы менен алмаштырылууда, автономдуу акысыз мектептер жана көчө мектептери пайда болду; жергиликтүү жамааттардын өздөрүн уюштурушу үчүн китепканалар ачылууда.

bishkekfeminists.org © 2018-2020