Skip to main content
Бишкекские Феминистские Инициативы
<

Адам укуктарын жана сот адилеттигине жетүүнү илгерилетүү жана көзөмөлдөө

Адам укуктарын жана сот адилеттигине жетүүнү илгерилетүү жана көзөмөлдөө

Көйгөйлөр: мыйзамдуулуктун маданияты жок; сексуалдык жана гендердик зомбулукка кабылган адамдардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүнүн жоктугу; жалпы адам укуктары кыймылындагы, сексисттик жана гомофобиялык укук коргоо органдарындагы жана соттордогу гендердик жана сексуалдык маселелердин девальвациясы, адам укуктары түшүнүгүн туура эмес түшүнүү; мамлекеттин адам укуктарын илгерилетүү, камсыз кылуу жана коргоо боюнча натыйжасыз иши; аял укук коргоочуларынын жана ЛГБТ активисттеринин демонизациясы жана девальвациясы; басмырлоого каршы мыйзамдардын жоктугу

Багыттар:

● Активисттердин жана укук коргоочулардын оң имиджин жайылтуу;

● мамлекеттин адам укуктары боюнча милдеттенмелерин аткаруусунун механизмдерин илгерилетүү;

● Дискриминацияга каршы мыйзамдар менен иштөө;

● активисттердин иш-аракеттери жөнүндө маалымат берүү;

● Гендердик жана сексуалдуулук жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу үчүн укук коргоо уюмдары менен иштөө.

Таасири: Адам укуктарын билген, түшүнгөн жана жактаган жарандык активисттер. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин гомофобиясын жана сексизмин азайтуу. Сексуалдык жана гендердик басымдуулук кылган укук коргоо кыймылынын күн тартибинде. Аялдардын укук коргоочулары жана ЛГБТ активисттери жалпы коомчулуктан кем стигманы, позитивдүү имиджди сезишет.

bishkekfeminists.org © 2018-2020