Skip to main content
Бишкекские Феминистские Инициативы
<

Поддержать

Поддержать

Алуучу:
Бишкектик Феминисттик Долбоорлор ОО

Алуучунун банкы:
Филиал "ДКИБ-Центр" ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК"

Банктын адреси:
Кыргызстан, Бишкекш., пр.Чуй 245

БИК/SWIFT:
Филиал "ДКИБ-Центр" ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК"


БИК:
118003

 

Сом эсеби:
1180000044989618

 

Доллар эсеби:
11800000
44989719

АКШ доллар которуулары учун корреспондент банк:
Raiffeisen Bank International AG (Vienna, Austria)

SWIFT/BIC: RZBAATWW

Adress: Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria

Correspondent account of Demir Bank: 70-55.089.015

 

 

Евро счет:
1180000044989820

Евро которуулары учун корреспондент банк:
DEUTSCHE Bank AG (Frankfurt am Main)

SWIFT/BIC: DEUTDEFF

Adress: Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany

Correspondent account of Demir Bank: 100947430500 

bishkekfeminists.org © 2018-2020