Skip to main content
Бишкекские Феминистские Инициативы
<

Мини-гранты

Мини-гранты

Бишкек Феминисттик Демилгелер коомдук уюму "Кучтуукыз 2.0" сынагын жарыялайт. Бул чакан гранттар аркылуу аялдардын жана кыздардын укуктарын өнүктүрүүчү долбоорлорду колдоо программасы. Бул сынак Кыргыз Республикасынын ичинде ишке ашырылууда. Катышуучулар долбоорлорун феминисттик баалуулуктарды эске алуу менен түзүлүшү керек, долбоорлор адамдарды расасына, улутуна, аймактык таандыгына, ишенимине, жынысына, ден-соолугунун абалына, жыныстык ориентациясына жана гендердик өзгөчөлүгүнө, кесибине жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша басмырлоого жол бербеши, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана адам укуктары боюнча эл аралык конвенцияларга каршы келбеши керек. Долбоорлор өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен ишке ашырылышы жана катышуучулардын ден-соолугуна зыян келтирбеши керек. Алар кыздардын, кыз-келиндердин топторун күчөтүү, эко-активизм, феминисттик сторителлинг ж.б. ушул сыяктуу багыттарда болушу мүмкүн. Катышуу шарттары: Катышууга 15 жаштан 25 жашка чейинки жаштар, же 2/3 бөлүгү 15 жаштан 25 жашка чейинки жаштарды камтыган топтор (арыз берген учурда) чакырылат Долбоордун максималдуу узактыгы - 2 календардык ай. Арыздарды берүүнүн акыркы мөөнөтү - 2020-жылдын 16-августу. Кичи гранттын максималдуу суммасы 35000 сомго чейин. Каттоо үчүн шилтеме. https://forms.gle/4t8q26UCU6bbMFet8

Объявление на мини-гранты
bishkekfeminists.org © 2018-2020