Skip to main content
Бишкекские Феминистские Инициативы
<

Feminnale

Feminnale

ЗАМАНБАП КӨРКӨМ ӨНӨР ФЕМИНАЛЛЕСИ

*Заманбап көркөм өнөр феминаллеси – бул феминизмдин Биенналеси (ооба, феминизмдин чоң жеңиши сыяктуу). Мында өзүнүн эмгектеринде чыныгы реалдуулукту кабыл алууга тоскоол болгон социалдык көйгөйлөрдү чагылдыруучу феминисттик позициядагы сүрөтчү айымдар чогулган. 

Биеннале өзүнө ар кандай өлкөдөгү сүрөтчү айымдардын аудио-визуалдык эмгектерин камтыйт. Биеннале кайрадан эле каалагандай өлкөнүн калктуу же калк отурукташпаган аймактарынын биринде эки жылда бир жолу өткөрүлөт. Эмгектердин сунушталышынан сырткары, айымдардын абалын жакшыртуу жаатында кырдаалды өзгөртүү иш-аракеттерине калктын катышуусун арттырууга багытталган бир катар түрдүү иш-чараларды да камтыйт.

3д туры

bishkekfeminists.org © 2018-2020